Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Knuta Skujenieka dzejas izlases "Basās zvaigznes" bilingvālā izdevuma atvēršanas svētki

 

22. novembra pēcpusdienā Salaspils novada bibliotēkā notika Knuta Skujenieka dzejas izlases "Basās zvaigznes" bilingvālā izdevuma atvēršanas svētki.

Skatītājus, kas šoreiz bija ļoti kuplā skaitā, uzrunāja izdevniecības „Pētergailis” vadītāja Inguna Cepīte. Ievadvārdus teica arī pats dzejnieks, īpaši uzrunājot krievu tautības lasītājus un klausītājus. „Šis ir mans pirmais krājums krievu valodā, domāju, ka tas savā ziņā palīdzēs mums vieglāk saprasties.” savu pārliecību pauda autors. Bilingvālo dzejas lasījumu realizēja Knuts Skujenieks kopā ar atdzejotāju Olgu Pētersoni. Aplausi skanēja teju pēc katra dzejoļu pāra. Kā krājuma priekšvārdā raksta Māris Salējs: „Olga Pētersone – lieliska atdzejotāja, kurai piemīt izpratne par latviešu dzejas īpašo skanējumu, izcila krievu valodas izjūta un absolūta dzejas muzikālā dzirde.” Par muzikālo noformējumu gādāja salaspiliete Karlīna Īvāne (alts) un Inese Vaļiniece (klavieres). Speciāli tika izvēlēti krievu un latviešu komponistu darbi: Jūlijs Rozītis "Latvju deja"; Sergejs Rahmaņinovs "Vokalīze"; Ilze Arne "Toccata eleganza". Pateicības un apbrīnas vārdi todien nebeidza norimt – sveikt dzejnieku un atdzejotāju šajā dienā bija ieradušies daudzi salaspilieši. Īpaši liels prieks par Salaspils 2. vidusskolas audzēkņiem. Knuts Skujenieks izmantoja izdevību un pateicās par viņu sarūpēto dāvanu 80 gadu jubilejā. „2. vidusskola man uzdāvināja kādu īpašu dzejoli, ko izlasīt varu tikai es, jo katra dzejoļa rinda ir rakstīta citā valodā.”

Gaidīsim jaunus atdzejojumus, bet pagaidām lasīsim esošos! Vislielākais paldies par sadarbību šī pasākuma tapšanā Salaspils novada bibliotēkai, īpaši Daigai Orbidānei, Marutai Birzniecei, Ilzei Zariņai, kā arī Salaspils 2. vidusskolai un skolotājai Baibai Asarei.

Radošu domu lidojumu vēlot,

Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis”

kultūras pasākumu organizatore

Jana Kolbina