Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

IZSTĀDE „Mākslas pētnieki” ir atklāta!

 Zem kultūras nama „Enerģētķis” jumta jau trešo gadus darbojas bērnu radošā mākslas darbnīca. Tajā dažādus mākslas veidus un materiālus iepazīst bērni vecumā no 4 līdz 15 gadiem. Darbnīcas vadītāja ir Daina Zilauce, kura ar savu pedagoga un mākslinieces talantu bērniem attīsta tēlaino domāšanu, telpas izjūtu , izpratni par kompozīciju, krāsmācību,  rosina atklāt savu  īpašo, radošo rokrakstu, veidojot darbus dažādas mākslas tehnikās, kas viņas vadībā pārtop  interesantos mākslas darbos.

Izstādē, kas darbosies līdz 31.augustam, apskatāmi zīmējumi un gleznojumi dažādās tehnikās, kā arī no plastiskā materiāla veidoti darbi  - māla trauki, drakoni, suņi, kaķi, putni un darbi no plastilīna.

Kāpēc „Mākslas pētnieki”? Tas tādēļ, ka šajā gadā, gaidot Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pēcrenovācijas  atklāšanu 4. maijā , mērķtiecīgi visu gadu, paralēli citiem radošiem  uzdevumiem , nodarbībās tika pētīti un iepazīti Latviešu mākslas vecmeistaru darbi. Daudzi no darbiem ir Latvijas  100 Mākslas Dārgumu statusā. Bērni veidoja kopijas Jaņa Rozentāla, Vilhelma Purvīša, Johana Valtera, Ģederta Eliasa glezniecības  darbiem un iepazinās ar  Kārļa Zāles unTeodora Zaļkalna tēlniecības darbiem. Vasaras sākumā radošā darbnīcas audzekņi devas ekskursijā uz LNMM , lai apskatītu jaunatklāto  muzeju un  savu kopiju originālus.

Bērnu māksla atšķiras no pieaugušo mākslinieku darbiem, tajā ir sava burvība – pieaugušais tur var saskatīt to, ko bērna roka un prāts spēj radīt, atmodināt snaudošo bērnu sevī un paraudzīties uz pasauli no šāda leņķa; bērns savukārt var atpazīt sev zināmo un paraudzīties uz to cita bērna acīm, salīdzināt, vērtēt un mācīties.

Uz izstādi aicināts ikviens darbdienās no 11.00 – 18.00, brīvdienās no 14.00 – 18.00.

IEEJA BRĪVA.