Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Jauktajam korim "Lōja" I pakāpe, APSVEICAM!

Sveicam jaukto kori "Lōja"  - dalībniekus, diriģentus un atbalstītājus ar iegūto augsto vērtējumu Ogres apriņka koru skatē!