Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Jaunas telpas

Sākusies publiskā apspriešanu par kultūras nama “Enerģētiķis” ēkas plānoto rekonstrukciju. Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “BALTEX GROUP” ir izstrādājusi kultūras nama “Enerģētiķis” ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu un foajē interjera projektu. Atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam ir plānoti plaši pārbūves darbi.  

Publiskā apspriešana notiks no 2015. gada 1. decembra līdz 2016. gada 1. februārim pašvaldības iestādes “Kultūras nams “Enerģētiķis”” telpās Skolas ielā 2, Salaspilī. Iestādes pirmajā stāvā novietotas planšetes ar rekonstrukcijas tehniskā projekta un foajē interjera projekta vizualizācijām un aprakstu, ietverot stāvu plānojumus, fasādes risinājumus un iekštelpu interjera attēlus. Planšetes apskatāmas arī pašvaldības admmministrācijas ēkā Līvzemes ielā 8. Turpat izvietotas aptaujas anketas un to savākšanas kastes. 

Kultūras nama “Enerģētiķis” esošais ieejas mezgls tiks pārveidots - izveidojot stiklotu piekārto fasādi, tiks paplašināts vējtveris, ieejas halle.

Pirmajā stāvā plānots izveidot multifunkcionālu zāli, mazo zāli, halli, garderobi, tualetes telpas, kabinetus, palīgtelpas. Likvidējami esošie grīdas slīpumi multifunkcionālajā zālē, zāles grīda veidota vienā līmenī ar ieejas halles grīdu un evakuācijas izejām, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi personām ar īpašām vajadzībām.

Zāles aizmugurējā daļā veidotas skatītāju rindas slīpā plaknē.

Ēkas dienvidu daļā virs esošā vienstāvīgā apjoma projektēts otrais stāvs, kurā izvietotas jaunas nodarbību telpas. Būves jauno apjomu daļas projektētas atšķirīgā apdarē – ir piekārtā stikla fasāde, kur ritmiski kārtoti caurredzami un necaurredzami paneļi.

Otrajā stāvā izbūvējams jauns lielās zāles balkons ar skatītāju vietām, projektēta jauna evakuācijas izeja no balkona caur jumta terasi un āra evakuācijas kāpnēm. Šeit izvietotas arī nodarbību telpas, baleta zāle, administrācijas telpas, kamerzāle, skaņu ierakstu studija, garderobe, palīgtelpas, atpūtas telpa.

Ēkas pagrabstāvā izvietotas visas funkciju nodrošināšanai nepieciešamās palīgtelpas un tehniskās telpas.

Esošās ēkas būvapjomu veido dažāda izmēra paralēlskaldņi atšķirīgos materiālos un krāsu risinājumos – stiklota piekārtā fasāde, lamināta piekārtās fasādes. Ēkas galveno apjomu veidos slīpā virzienā likti lamināta piekārtās fasādes paneļi trijos toņos. Skatuves vertikālais un augstākais apjoms segts ar lamināta paneļiem tumšā tonī. Nodarbību telpas, ieejas apjoms, sānu izejas veidotas stiklotā piekārtās fasādes materiālā. Mūra fasāde siltināma, virs tās veidojot pretvēja izolāciju, izbūvējot piekārto ventilējamo fasādi. Jumti – siltināmi. Ēkas ārsienas un pārsegumu siltinājumu risinājumi veidoti saskaņā ar energoefektivitātes aprēķinu.

Kultūras nama “Enerģētiķis” teritorijas labiekārtojums izstrādāts atbilstoši ēkas funkcionālajam risinājumam. Pie galvenās ieejas saglabāts esošais priekšlaukums, kuram maināms segums pret jauna bruģakmens plātnēm divos dažādos izmēros, faktūrās un krāsās. Pamatvirsma veidota no gludām baltā betona vai cita gaiša materiāla plātnēm. Laukuma pamatvirsmas plātnes šķērso tumša materiāla granīta vai skalotas virsmas bruģakmens līnijas, atgādinot straujas upes ūdens plūsmas līnijas. Laukuma galā izvietoti reklāmas stendi, kas telpiski atdala kultūras nama priekšlaukumu no blakus teritorijām. Gar laukuma malu, kas robežojas ar “Narvesen” gruntsgabala aizmuguri, izvietojami soli, kurus varētu izmantot skatītāji, vērojot pasākumu norisi priekšlaukumā. Celiņu un laukumu sistēma plānota atbilstoši ēkas jaunajai izmantošanai, kā arī stilistiski saskaņā ar esošās ēkas vizuālo tēlu. Gājēju celiņi veidoti visos nepieciešamajos virzienos. Paredzēta arī piebraukšana visās funkcionāli nepieciešamajās zonās. Piebrauktuves un automašīnu stāvlaukumi bruģēti ar pelēku un melnu betona bruģakmeni. Projektētās stāvvietas darbiniekiem un apmeklētājiem izvietotas teritorijas ziemeļu daļā, kā arī teritorijas DA daļā pie darbinieku ieejas. Zemes gabalā iespējams izvietot 31 automašīnu. Pie esošās dekorāciju piegādes rampas no Lauku ielas puses izvietots atkritumu konteineru laukums. Galvenās fasādes dienvidu stūrī izvietoti trīs karogu masti. Teritorijas D daļā veidota atpūtas zona, kurā izvietoti soliņi, atkritumu urnas un apgaismes ķermeņi. Pie personāla ieejas, kā arī priekšlaukuma malā pie ēkas ziemeļu fasādes izvietotas velonovietnes. Projektētas jaunas dekoratīvo stādījumu grupas, vizuāli norobežojot no kaimiņu zemesgabaliem, kas atrodas dienvidu un ziemeļu pusē.

Rekonstrukcijas plānotās izmaksas ap 5 milj. eiro

http://www.salaspils.lv/parvalde/parvalde-aktualitates/sakusies-energetika-rekonstrukcijas-publiska-apspriesana