Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Krievu dziesmu ansamblim "Otrada" I pakāpe

Krievu dziesmu ansamblim „Otrada” pirmā pakāpe.

Pēc Latvijas nacionālā kultūras centra datiem 2016. gadā Latvijā darbojās aptuveni 700 vokālie ansambļi, no kuriem tikai neliela daļa piedalās skatēs un konkursos. Katru gadu tiek organizētas vokālo ansambļu skates pieaugušajiem reģionos, kuru mērķi ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, veicināt ansambļu māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi.

Šogad Ogres apriņķa vokālo ansambļu skate tika rīkota Lielvārdes mūzikas un mākslas skolā, ko rīkoja, koordinēja un žūrēja Ogres apriņķa koru virsdiriģente Aira Birziņa. Skatē piedalījās sieviešu, vīru, senioru, jauktie un pusprofesionālie ansambļi. Žūrijas sastāvā Antra Dreģe, Zane Stafecka un Aira Birziņa.

Skate noritēja siltā un mājīgā gaisotnē, ko nodrošināja Lielvārdes mūzikas un mākslas skolas viesmīlīgie darbinieki, akustikas un mājīguma ziņā jaukās telpas, kā arī paši ansambļi kopskaitā 15. Visu ansambļu vokālais sniegums bija baudāms gan profesionālai, gan neprofesionālai ausij, par to liecināja arī žūrijas vērtējums skates noslēgumā.

Skatē Salaspili pārstāvēja kultūras nama „Enerģētiķis” krievu dziesmu ansamblis „Otrada”, vadītāja Tamāra Lozovska. Pirms uzstāšanās ansamblis norunāja neuztraukties un rezultātā priekšnesums bija ļoti labs, „Otrada” izpildīja 3 dziesmas „Mana Tēvuzeme” (V.Pizāns, K.Skujenieks), krievu tautas dziesmas «Шкатулка моя» un «Мой муженька – работяженька» - šī dziesma skatītājiem lika atdzīvoties un applausi bija grandiozi.

Apsveicam mūsu ansambli „Otrada” ar iegūto I pakāpi - 40,17 punktiem. Lepojamies ar dalībniekiem un novēlam arī turpmāk pilnveidot vokālās prasmes un biežāk priecēt savus skatītājus ar koncertiem!

Kultūras nama „Enerģētiķis” kolektīvs!