Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Līnijdejotājas dejo Minskā

Līnijdejotājas dejo Minskā

 

Šā gada 21. jūnijā līnijdeju grupa „Lucia’s Linedancers ”  devās izbraucienā uz Baltkrieviju.

  Sadarbībā ar Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas  biedrību  un mūsu aktīvo līnijdejotāju Ievu Dzeni,  mums radās brīnišķīga iespēja sadraudzēties ar Minskas veterānu kultūras pils  deju  grupu „ Vjartanne”  un tautas dziesmu ansambli „Večarina”.  Mēs  pārstāvējām Latviju, viņi – Balkrieviju, kopā  vienojāmies  sagatavot koncertu Minskas pilsētas skatītājiem  ar dažādiem priekšnesumiem.  Tā tapa kopīgs projekts – muzikāls vakars ar nosaukumu „Visi karogi ciemos pie mums”. Mēs sagatavojām koncerta  programmu ar sešām līnijdejām.  Arī otra puse aktīvi gatavojās.

  22, jūnijā Minskas veterānu kultūras pilī notika koncerts. Kultūras pils zālē visas vietas bija pilnas. Priekšnesuma laikā viesi un skatītāji  ar interesi vēroja katru mūsu uzstāšanos , jo pie viņiem nedejo līnijdejas  un nav priekšstata, kas ir līnijdejas. Pēc koncerta sekoja skaļi aplausi un gaviles. Kā pirmo deju izvēlējāmies dejot deju popūriju pie latviešu mūzikas, kuras raksturo mūsu kultūru. Otrā deja  bija  „dāvana”  mūsu draugiem, jo dejojām pie dziesmas no Eirovīzijas koncertprogrammas, ko izpildīja baltkrievu  duets. Dejojām vēl citas dejas. Bija kantrī stila deja, kabarē stila deja, estrādes un rokenrolla stila dejas. Arī  mūsu jaunie  draugi sagatavoja priekšnesumus, tās bijas baltkrievu tautas dziesmas un dejas. Mums bija iespēja iepazīties ar Baltkrievijas kultūru un tās vēsturi.

Mūsu  jaunajiem draugiem  patika visas dejas.  jo  viņiem bija interesanti  vērot mūsu priekšnesumus un redzēt ka, mēs  tās dejojam  ar prieku un aizrautību. Viņi uzteica mūsu krāšņos skatuves tērpus.   Vēl viņi uzzināja „Kas ir līnijdejas?”  Izbrīnu viņos radīja tas,  ka mēs dejojam dažāda stilu dejas, ne tikai kantrī stila dejas. Tā mēs viens par otru uzzinājām daudz jauna un interesanta.

Pēc koncerta kultūras pils administrācija pateicās par piedalīšanos projektā un priecājās, ka viņiem ir jauni draugi no Latvijas.

 „Lucia’s Linedancers” vadītāja Lūcija Sniķere saņēma  draudzības kausu un laba vēlējumus turpmākājā radošajā darbībā kultūras jomā.

Abas puses atdzina, kā mūs  visus- koncerta dalībniekus, vieno radošums, darbošanās prieks, kā arī atvērtība jauniem izaicinājumiem.

 

Andra Ozoliņa

„Lucia’s  Linedancers”