Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Līnijdeju šovs "Snap your fingers" rezultāti!

2016. gada 30. janvāris

 

REZULTĀTI

 

N.p.k.

Grupas nosaukums

Grupas

vadītājs

Nominācija

1.

Čaklās kājas (Rīga)

Aina Alksne

Atraktīvākais izpildījums

2.

Rose River (Rožupe)

Lolita Beča

Košākais izpildījums

3.

Varavīksne (Ādažu pag.)

Lilita Lēruma

Smaidīgākais izpildījums

4.

City Dancers (Rīga)

Sarmīte Galanska

Ieturētākais izpildījums

5.

Black Coffee (Līvāni)

Lolita Beča

Mūsdienīgākais izpildījums

6.

The Hop! (Rīga)

Aija Kurdeko

Gaišākais izpildījums

7.

Lucia’s Linedancers (Salaspils)

Lūcija Sniķere

Mainīgākais izpildījums

 

2016. gada Grand Prix ieguvēji – Country & More! Vadītāja Velga Vanaga

 

ŽŪRIJA -  Irita Jasinska, Raimonds Borkovskis, Ināra Caunīte, Ingrīda Koroševska.                                                                                                                                                                                    

 

Paldies žūrijai, līdzjutējiem un pašiem dalībniekiem!

                     Uz tikšanos nākamgad!