Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Salaspils maestro 70

16. janvāra pēcpusdienā Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” lielajā zālē izskanēja Viktora Pizāna autorkoncerts “Šai brīnišķā stundā”. Pasākuma laikā valdīja īpaši patīkama atmosfēra gan uz skatuves, gan skatītāju zālē. Tas visdrīzāk izskaidrojams paša komponista vārdiem, ko Viktors teica koncerta izskaņā: “Man ir liels prieks šo dienu pavadīt ar draugiem, jo Salaspilī es tā jūtos, nav svarīgi, vai pazīstu cilvēku personīgi, vai nē, es tik un tā viņu uzskatu par draugu.”
Koncertu atklāja Salaspils Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis (vadītāja Inese Putniņa) ar brīnišķīgu latviešu tautasdziesmu izpildījumu, tad ar savu dziedājumu skatītājus aizkustināja pasākuma jaunākais dalībnieks 6 gadus vecais Helvijs Krastiņš, priecēja arī Salaspils 1. vidusskolas bērnu vokālais ansamblis “Atvariņi” (vadītāja Aija Pizāne). Viktora Pizāna mūzikas pavadījumā arī dejo, šoreiz kultūras nama “Enerģētiķis” senioru deju grupa “Madaras” (vadītāja Regīna Grebežniece). Ar krievu temperamentu koncertu atsvaidzināja kultūras nama “Enerģētiķis” krievu dziesmu ansamblis “Otrada” (vadītāja Tamāra Lozovska). Dāvana salaspiliešiem bija Latvijas Nacionālās Operas un Baleta solista Guntara Ruņģa un Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” kamerkora “Vidus” (diriģenti: Baiba Milzarāja un Kalvis Ozoliņš) dziesmu izpildījums. Noslēgumā kolektīvi vienojās kopīgā korī un Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pūtēju orķestra “Salaspils” (diriģents Laimonis Paukšte) pavadījumā dziedāja 2 salaspiliešiem tuvas dziesmas – „Mana tēvu zeme” un „Salaspilij”.
Lielākajā koncerta daļā skanēja dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem, krievu dziesmu ansambļa “Otrada” un Guntara Ruņģa dziesmu laikā pie klavierēm bija pats maestro Viktors Pizāns. Tāpat notika arī dziesmu popūrija pirmatskaņojums, ko izpildīja orķestris. Kā atzinās pats komponists: „Es nekad iepriekš nebiju rakstījis mūziku orķestra sastāvam, tas man bija kas jauns.” Cik labi, ka tādas raudzes cilvēku varam saukt par „savējo”, leposimies ar to! Noteikti uz tikšanos vēl arī pēc 10 gadiem, svinot Viktora astoņdesmito jubileju, bet pagaidām: „Daudz laimes 70. dzimšanas dienā, maestro!”