Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Salaspils mākslinieki apvienojās izstādē „Saules pusē”

Kultūras namā „Enerģētiķis” no 12.maija līdz 12.jūnijam notika Salaspils mākslinieku apvienības „Priekā” organizēta izstāde „Saules pusē”, kurā piedalījās 17 mākslinieki ar saviem darbiem dažādās tehnikās.

            Aicinājumam piedalīties kopīgā izstādē atsaucās daudzi mākslinieki no Salaspils, tādēļ tā izvērtās diezgan plaša. Organizētā izstāde bija jau otrā pēc kārtas un dalībnieku skaits ar katru reizi pieaug. Mākslinieks Andris Abiļevs saka - „cilvēki grib darīt un attīstīties, tādēļ arī ir nepieciešamas izstādes. Tās svarīgas mākslinieku izaugsmei, kā arī tas ir iemesls jaunajiem māksliniekiem dot startu savu darbu radīšanai un izstādīšanai”.

            Saules stari pārņēma visu izstādes telpu, pavasaris un saule valdīja ne tikai dabā, bet arī mākslinieku darbos. Tehnikas, kurās izpildīti darbi bija dažādi -  gleznas, keramika, tēlniecība, rokdarbi, fotogrāfijas un autortehnikas. Izstādes rīkotāji, mākslinieki Andris Abiļevs un Aleksandrs Zobens centās izstādīt katru darbu, lai tie veidotu koptēlu, atbilstošu izstādes tēmai – saule.

Paldies par dalību izstādē māksliniekiem - ZANDAI REMERTEI, IRĪNAI SUPEI, KARĪNAI LEVICKAI, VIJAI VOSEI, ILZEI ORBIDĀNEI, AIJAI STRODEI – ĒRGLEI, INTAI JANSONEI, DAIGAI GULBEI, PĒTERISM DŽIGURAM, JANĪNAI VALĒRIJAI – BAHVALOVAI, LARISAI BOTUSOVAI, ALEKSANDRAM ZOBENAM, ANDRIM ABIĻEVAM, ILONAI ABIĻEVAI, INGŪNAI STROŽAI, NATALIJAI KRUČINAI, DAIGAI MOŽEIKAI!

            Turpinot tradīciju, arī rudenī tiek plānota izstāde un tās tēma būs „klusā daba”, tādēļ aicinām sarosīties arī jaunos māksliniekus un parādīt savu mākslu citiem!