Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Salaspils novada kultūras nams „Enerģētiķis” informē!

Kultūras nama renovācijas laikā apmeklētāji tiks pieņemti pēc adreses

Salaspils, Skolas iela 7 (ieeja no Inženieru ielas puses)

Tālruņi uzziņām -

direktore 67946484

administrācija 67947517

k.n.energetikis@inbox.lv

www.kne.lv

Kultūras nama „Enerģētiķis”

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU NODARBĪBAS NOTIEK

Salaspils 2.vidusskolā

KOLEKTĪVS

PEDAGOGS

TELPA

DIENA

LAIKS

Jauniešu vokālais ansamblis „Sunrise”

Tamāra Lozovska

30.kab.

P.,C.

17.00

Krievu dziesmu ansamblis „Otrada”

Tamāra Lozovska

30.kab.

P.,C.

19.00

Bērnu vokālais ansamblis „Fantāzija”

Inga Treibaha

28.kab.

O.,C.

17.00

Bērnu teātris „Dorogoju dobra”

Natālija Kručina

Aktu zāle

T.,  

16.00

59.klase

Pk.

17.00

Bērnu deju ansamblis „Karuselis”

Tamāra Eiferova

Aktu zāle

P.

18.30 (jaun.g) 19.30 (vec.g)

Pk.

17.00 (vid.g) 18.00 (jaun.g) 19.00 (vec.g)

Līnijdeju grupa „Lucia’s Linedance”

Lūcija Sniķere

Aktu zāle

C.,

20.00

Sv.

18.00

Jauktais koris „Lōja”

Ģirts Gailītis, Krišs Pozemkovskis

27., 28.kab.

O.,Pk.

19.00

 

Salaspils sporta nams

KOLEKTĪVS

PEDAGOGS

TELPA

DIENA

LAIKS

Cirka studija „Arlekīns”

Mihails Basmanovs

Aerobikas zāle

O.,C.

17.00

Jaunā zāle

19.00

Senioru deju grupa „Madaras”

Regīna Grebežniece

Daudzfunkc.onālā zāle

Pk., Sv.

13.00

Bērnu deju ansamblis „Karuselis”

Tamāra Eiferova

Daudzfunkc. zāle

P.

17.00 (vid.g)

Jaunā zāle

T.

19.30 (vec.g. horeogr.)

 

 Salaspils novada domē

KOLEKTĪVS

PEDAGOGS

TELPA

DIENA

LAIKS

Salaspils amatierteātris

Edīte Neimane

Sēžu zāle

P.,T.

19.00 – 21.30

Pūtēju orķestris „Salaspils”

Laimonis Paukšte

Sēžu zāle

O

19.00 – 21.30

 

Salaspils 1.vidusskolā

KOLEKTĪVS

PEDAGOGS

TELPA

DIENA

LAIKS

Senioru vokālais ansamblis „Viktorija”

Aija Pizāne

39.kab.

O.

15.30 – 17.30

C.

16.00 – 18.00