Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

Sveicām KNUTU SKUJENIEKU

5. septembrī Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā bija sapulcējušies salaspilieši, lai godinātu savu novadnieku, plaši pazīstamo dzejnieku, atdzejotāju un kritiķi Knutu Skujenieku. Šajā dienā kopā biji visi – lieli un mazi, jauni miesā un jauni garā, ģimenes locekļi un draugi, kolēģi un Knuta Skujenieka dzejas cienītāji.

Vakars sākās aizkustinoši un emocionāli. Dzejnieks ar kundzi uz pasākuma vietu ieradās izpušķotos atsperratos (līnijdroška), kuros bija iejūgts skaists bēris, ko vadīja kučiere (Daiga Siliņa), tērpusies baltā. Droškai pa pēdām sekoja vēl viens četrkājains skaistulis ar savu jātnieci (Undīne Žilde) mugurā. Jubilāru pāri sagaidīja Latvijas televīzijas skatītājiem un teātra mīļiem pazīstamais aktieris Egils Melbārdis, kas aicināja Knutu un Intu doties pie „ciemiņiem”. Pa to laiku pasākuma apmeklētāji bija izveidojuši „dzīvo aleju”, kurai cauri devās Skujenieku pāris, kamēr klātesošie dziesmā vēlēja „Daudz baltu dieniņu” vakara vaininiekam.

Svētku sarīkojuma koncertu atklāja Škutāna deju skolas dejotāji Monta Pērkone un Aleksandrs Aņiščenko ar plūstoša viegluma burvību, izdejojot fokstrota dejas soļus. Skatītājiem par lielu prieku uz skatuves kāpa arī pats jubilārs un filoloģe Bitīte Vinklere. Bitīte ir mūsu tautiete, kas dzīvo Ņujorkā. Nupat (2016. gadā) iznāca Knuta Skujenieka dzejoļu krājuma „Sēkla sniegā” tulkojums angliski, kura autore ir Vinkleres kundze. Abi literāti lasīja dzeju latviešu un angļu valodā. Izteiksmīgu kustību mākslā uz nākamajām 3 minūtēm skatītājus aizveda dejotāji elegantā valša solī. Dziesmas ar K. Skujenieka vārdiem atskaņoja Inta Pauļuka (balss, ģitāra), Ilze Grunte (ģitāra) un Una Sedola (alts). Mūziķes ir senas dzejnieka paziņas. Interesanti ir tas, ka Inta Pauļuka pie sava vārda tika par godu Skujenieces kundzei. Tuvojoties krēslai, skatītājus sildīja karstasinīgais tango Škutāna deju skolas dejotāju izpildījumā. Finālā Salaspils kopkoris vienojās „Lūgšanā” (I. Kalniņa mūzika, K. Skujenieka vārdi) un sekoja apsveikumu daļa. Skanēja valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums un Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces uzruna, ko augstākās amatpersonas bija atsūtījušas uz Salaspili par godu Knuta Skujenieka 80 gadu jubilejai. Jubilāra krēslā sēdēja divi – Inta un Knuts Skujenieki divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, nepilnus divus mēnešus atpakaļ arī dzejnieka kundze svinēja 80 gadu jubileju. Otrkārt, salaspilieši jau sen šo pāri uztver kā vienu veselu. Apsveicēju vidū bija Knuta ģimenes locekļi, Salaspils novada iestāžu pārstāvji, rakstniece Nora Ikstena, dzejnieki Jānis Rokpelnis un Māris Salējs, draugi, laikabiedri un Knuta daiļrades mīļi no Salapsils un tuvākajām pašvaldībām. Ļoti sirsnīgs izrādījās salaspilietes, „Latvijas ukraiņu sieviešu apvienības" valdes priekšsēdētājas Olgas Vandilovskas muzikālais apsveikums, bez pavadījuma izpildot ukraiņu dziesmu „Цвіте терен”, ko pats jubilārs līksmi dziedāja līdzi.

Īpašs paldies Salaspils novada domei un domes priekšsēdētājam Raimondam Čudaram, kā arī sabiedrisko attiecību daļas vadītājai Lolitai Balcerbulei! Paldies par sadarbību Salaspils kultūras nama „Rīgava” direktorei Indrai Trofimovičai un viņas kolektīvam, tāpat Salaspils Mūzikas un mākslas skolas direktoram Vilnim Borovskim! Paldies Salaspils kopkorim par skaisto skanējumu. Kopkora sastāvā: Salaspils Mūzikas un mākslas skolas koris (vadītāja Rūta Bugavičute, koncertmeistare Dzintra Kļaviņa); Salaspils 1. vidusskolas koris (vadītāja Lāsma Streiķe); Salaspils kultūras nama „Rīgava” jauktais koris „Elpa”; Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis” jauktais koris „Lōja” (vadītāji Ģirts Gailītis un Krišs Pozemkovskis).

Kā man reiz teica pats Knuts: „Cik tas ir aizkustinoši, ka, ejot tepat uz bodi, pa ceļam satiktie cilvēki, mani sveicina.” Cik patiesībā viss ir vienkārši – pamanīt otru. Septembris Salaspilī viennozīmīgi tiks pavadīts Knuta zīmē. Jau 24. septembrī kultūras nama „Enerģētiķis” telpās visi laipni aicināti uz ikgadējām Knuta dienām, kas šogad notiks jau 16. reizi.

Augstu laimi, prieku un, protams, veselību no sirds jubilāram vēlot,

Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis” pasākumu organizatore,

Jana Kolbina

 

P. S. 5. septembra vakars izrādījās pārsteidzoši saulains, tomēr septembra dzestrums lika par sevi manīt. Māksla prasa upurus, tas ir fakts! J