Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Jaunumi

VASARA IR IELĪGOTA

17.jūnijā Salaspils sociālajā centrā kultūras nama senioru deju grupa "Madaras" un bērnu vokālais ansamblis "Fantāzija" piedalījās ielīgošanas pasākumā, kur centra apmeklētājiem un darbiniekiem sniedza koncertu un piedalījās Jāņu rotaļu aktivitātēs. 

22.jūnija vakarā pie kultūras nama notika cittautu dziesmu vakars "Pirmsjāņu noskaņās", kur Salaspiliešiem savas skanīgās dziesmas dāvināja viesi no Ukrainas folkloras - etnogrāfiskais ansamblis "БЕРЕГИНИ",  viesi no Vangažiem un kultūras nama krievu dziesmu ansamblis "Otrada". Parasti pirms Jāņiem dzirdamas latviešu dziesmas, tomēr šoreiz skanēja cittautu repertuārs.  Viesi no Ukrainas sveica visus klātesošos un pateicās par viesmīlību, kā arī piebilda, ka Saulgrieži svinami gan Ukrainā, gan arī citur Eiropā, tikai svētku nosaukumi ir citādi.