Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Kolektīvi

Jauniešu vokālais ansamblis "Sunrise"


Kolektīva vadītāja:

Tamāra Lozovska

Kontakti:

Tālr. 29996863
E-pasts: tamara_lozovska@inbox.lv

Jauniešu vokālais ansamblis "Sunrise" dibināts 2005. gadā. Repertuārā latviešu, krievu un angļu dziesmas, kas paspilgtinātas ar dzīvīgu horeogrāfiju. Ansamblis uzstājas kultūras nama rīkotajos pasākumos, kā arī koncertē ārpus tā. Ikgadu piedalās konkursā "Balsis", festivālā "Rīgas varavīksne".  Paralēli dziedāšanai ansamblī, dalībnieces mācās muzikas skolā, mākslas skolā un raksta dzeju.