Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Kolektīvi

Līnijdeju grupa "Lucia's Linedance"


Kolektīva vadītāja:

Lūcija Sniķere

Kontakti:

Tālr. 29157125
E-pasts: cciprese@inbox.lv

Līnijdeju  grupa “ Lucia’s Linedancers” darbojas jau no 2004.gada kultūras namā “ Enerģētiķis”. Kolektīvā ir ap 30 dejotājiem, kuri darbojas  divās  grupās: pamatgrupa un iesācēju grupa.

Līnijdejās nav vecuma ierobežojuma, nav deju stilu ierobežojuma. Tāpēc  līnijdejotāji  dejo  gan valšus, gan rokenrolus, gan tvistus, gan  kantrī , gan svingus, gan ari dažādus citus  stilus.

Līnijdeju grupa “Lucia’s Linedancers”  aktīvi piedalās visos kultūras nama organizētajos pasākumos, organizē savus pasākumus: tādus kā līnijdeju šovs un līnijdejotāju festivāls Salaspils Botāniskajā dārzā. Dodas vieskoncertos un uz līnijdeju sadančiem pie citiem līnijdejotājiem dažādos Latvijas novados.