Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Kolektīvi

Pūtēju orķestris "Salaspils"


Kolektīva vadītāji:

Laimonis Paukšte,

Kārlis Paukšte

Kontakti:

Tālr. 25620321
E-pasts: birzgalesmuzikassk@inbox.lv

Aicina visus, kas prot kādu pūšamo instrumenta spēli un vēlas muzicēt kopā ar citiem pūtēju orķestrī.

Gaidīti tiek arī mūzikas skolas audzēkņi.