Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Kolektīvi

Salaspils amatierteātris


Kolektīva vadītāja:

Edīte Neimane

Kontakti:

Tālr. 26013115
E-pasts: pjafa@tvnet.lv

Salaspils amatierteātris darbojas kopš 2002.gada. Režisore Edīte Neimane.

Teātra sastāvā – 12 cilvēki. Laikā no 2002.gada līdz 2015.gadam iestudēti 18 iestudējumi. Teātra mērķis ir daudzveidīgu teātra formu attīstība, kas nozīmē gan inovatīvu formu ieviešanu, gan atbalstu klasiskajām tradīcijām. Teātris guvis atzinību gan Latvijas amatierteātru festivālos, gan starptautiskos festivālos Lietuvā, Bulgārijā, Austrijā. Teātra repertuārā ir bijuši gan latviešu autoru- R. Blaumanis, L.Stumbre, Ē. Vilsons, N.Vētra- Muižniece, A.Čaks Ē.Ādamsons, R. Briedis, R. Auškāps, M.Zīle, gan ārzemju autoru – M.Fermo, Ž.Anuijs,  A.Kasona, A.Strindbergs,  Ē.Kestners- darbi. Pašlaik  teātra repertuārā ir gan izrādes  bērniem Ē.Vilsons „Īkstīte”, top jauniestudējums Ē.Kestners „Punktiņa un Antons”, kā arī M.Zīle „Trīs košas dāmas” un A. Strindberga „Jūlijas jaunkundze”- ar šo izrādi teātris jaunajā sezonā piedalīsies divos starptautiskos festivālos .