Pirmdiena, 23. oktobris 2017. gads

Kolektīvi

Senioru deju grupa "Madaras"


Kolektīva vadītāja:

Regīna Grebežniece

Kontakti:

Tālr. 29533272
E-pasts: reginagrebezniece@inbox.lv

Madaras - tas ir mīlīgums, starojošs sievietes smaids,
Madarām tuvumā netveras viltvārdība un naids.
Madaras nāk no jāņuzālēm, tikai no pļavām vien;
Madaras dienu vainagā smaidus un dejas sien.
/ Kornēlija Apškrūma /

Ja mēs gribam, tad mēs varam! Mēs varam dejot, varam priecāties par dzīvi, daudzkrāsaini pavadīt sestdienas un svētdienas koncertos un katru nedēļu divas reizes tikties mēģinājumos.