Sestdiena, 17. februāris 2018. gads

Par mums

Telpu noma

SAKARĀ AR KULTŪRAS NAMA RENOVĀCIJU, TELPU NOMA NAV PIEEJAMA!

Telpu nomas maksa kultūras namā "Enerģētiķis" par vienu stundu:

Telpa Regulāras nodarbības ar bērniem vecumā līdz 18 gadiem Telpu īre citos gadījumos īrējot regulāri Telpu īre vienreizējam
kultūras pasākumam
Telpu īre vienreizējam 
komerc- pasākumam**
individ. grupas
Kino zāle bez aprīkojuma (646 m2) 50.telpa – lielā zāle foto - - EUR 17,- EUR 21,- (EUR 17,-*) EUR 21,- (EUR 21,-*)
Kino zāle ar aprīkojumu (646 m2) 50.telpa
foto
- - EUR 21,- EUR 28,- (EUR 21,-*) EUR 36,- (EUR 28,-*)
Skatuve (283,1 m2) 50.telpa foto - EUR 7,- EUR 14,- - -
Deju zāle bez aprīkojuma (196,4 m2) 49.telpa – mazā zāle foto EUR 4,- EUR 7,- EUR 10,- EUR 17,- (EUR 14,-*) EUR 21,- (EUR 17,-*)
Deju zāle ar aprīkojumu (196,4 m2) 49.telpa - - EUR 17,- EUR 21,- (EUR 17,-*) EUR 28,- (EUR 21,-*)
Kamerzāle bez aprīkojuma (114,34 m2) 23.telpa foto EUR 4,- EUR 7,- EUR 10,- EUR 14,- (EUR 10,-*) EUR 17,- (EUR 14,-*)
Kamerzāle ar aprīkojumu (114,34 m2) 23.telpa - - EUR 14,- EUR 17,- (EUR 14,-*) EUR 21,- (EUR 17,-*)
Baletzāle ar spoguļiem (39,7 m2) 1.telpa foto EUR 2,- EUR 3,- EUR 4,- - -
Foajē foto - - EUR 3,- EUR 4,- EUR 6,-
Pārējās nodarbību telpas
5.telpa, 8.telpa, 9.telpa,
12.telpa, 42.telpa
EUR 0,70,- EUR 2,- EUR 3,- EUR 4,- EUR 6,-
Deju zāle (73 m2) 43.telpa foto EUR 3,- EUR 4,- EUR 7,- - -

 

Skaņas un gaismas iekārtu īre un tehniskie pakalpojumi (apskaņošana, projicēšana u.c.) Maksa atrunājama individuāli
Mākslinieciskās programmas izstrāde, sarīkojumu vadīšana u.c. Maksa atrunājama individuāli
Maksa par nozaudēto garderobes žetonu EUR 3,-
Īpašie gadījumi, kuri neiekļaujas nevienā no kategorijām Cena tiek noteikta ar domes lēmumu

 

* - cena sākot ar 4. stundu

** - „Komercpasākums” – pasākums, kura laikā telpu nomnieks gūst peļņu vai pasākums, kurš nav saistīts ar kultūru